English version English version

Podporuji


Podporuji lidi v odvětví IT, kteří svou činností pomáhají zlepšovat povědomí široké veřejnosti o profesionálních IT odbornících.

Podporuji studentské projekty, aktivity, studentskou tvorbu, psaní nejen v novinách a časopisech. Aby i studenti měli právo se vyjádřit k veřejnému životu.

Podporuji svobodné myšlení, názory, demokratické principy, veřejné vyjádřování názorů lidí. Podporuji etické a morální chování.

Podporuji novináře, pisatele a všechny, kteří se podílejí na tvorbě novin, časopisů či jiných tiskovin a ctí při své práci novinářský kodex, etické, morální a demokratické principy.
Podporuji Etický kodex novináře a deklaraci principů novinářského chování

Podporuji svobodu slova, upřímnost, rovnoprávnost.

copyright© Kamil Mrázek, 2000 - 2024
e-mail: info@kamilmrazek.cz | PGP veřejný šifrovací klíč: pgpkms.asc