English version English version

Můj první článek


Jak jsem začal s žurnalistikou? Byla to náhoda? Asi ano. Můj první článek, který vyšel v místním tisku Třinecký hutník dne 8. října 1997, byl toho pravděpodobně příčinou. A tady níže vám ho zveřejňuji. Co bylo po něm, to už víte, zúčastnil jsem se Letní školy žurnalistiky v Praze, seznámil jsem se s řadou nových lidí a také přátel, se kterými se pravidelně setkávám na našich akcích, založil jsem školní časopis, stal se šéfredaktorem, časopis se stal velmi úspěšným, vyhráváme atd. Díky žurnalistiky jsem získal zkušenosti k nezaplacení. Ale abych nezapomněl, veřejně zde prohlašuji, že můj prvotní zájem byly a stále jsou počítače, a mít na výběr, neváhal bych si vybrat počítače místo žurnalistiky. Počítače a žurnalistika se vzájemně prolínají, protože je jim společná práce s informacemi, takže také snadněji a lépe mohu využívat své schopnosti z obou těchto oborů.
5. dubna 2001


Otištěno 8. října 1997 v místním týdeníku Třinecký hutník:

Zajímavosti ze školních lavic


Jsem student Třineckého gymnázia a chci vám napsat něco humorného, protože věřím, že humor máte rádi.
Tvrdím, že vtipní a přísní profesoři ještě existují. nejvíce humoru i strachu si užijeme v Českém jazyce, kde nás učí velmi přísný profesor. Jednou přišel do hodiny a pak se zeptal spolužáka: "Kdo je tvoje matka?" Všichni jsme urputně přemýšleli, jak co nejlépe pojmenujeme matčino zaměstnání. Spolužák odpověděl "účetní". Profesor na to řekl "špatně". Stejně se zeptal i jiných spolužáků. někdo nevěděl, někdo dokonce řekl, že jeho matka je v práci, ale správná odpověď zněla "opakování". "Opakování je tvoje matka" na to profesor. Připadalo mi to dost nelogické, přece opakování je matka moudrosti, ale budiž. To není hlavní důvod proč píšu tenhle článek. profesor si pro nás vymyslel hru. Máme najít v jakémkoliv tisku osum pravopisných chyb (neplést si s překlepy). Hledat můžeme v různých novinách i časopisech a osum chyb nemusí být pouze v jednom výtisku. Prostě za každých osum pravopisných chyb které objevíme dostaneme jedničku. Vím, že tím nás chce pan profesor přinutit číst, ale co když bude číst celá rodina? A ještě k tomu v pracovní době anebo pod lavicí!
Zajímají mě počítače, čtu literaturu počítačovou a při tom vnímám informace a ne pravopisné chyby. Jistě jste si všimli, že jsem v tomto článku "vyrobil" nejméně osum pravopisných chyb protože bych rád tu jedničku dostal. A hlavně věřím, že náš pan profesor má rád humor.
Kamil Mrázek
copyright© Kamil Mrázek, 2000 - 2024
e-mail: info@kamilmrazek.cz | PGP veřejný šifrovací klíč: pgpkms.asc