Budoucnost v oblasti informačních technologií
copyright© Kamil Mrázek, Třinec 4. září 2000
(ročníková práce)


OBSAH

 


ÚVOD

 

 1. ČEMU SE ŘÍKÁ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

   

 2. VYCHOVÁVEJME LIDI K ŽIVOTU VE SVĚTĚ INFORMACÍ

   

 3. GLOBALIZACI LIDSTVA SE NEVYHNEME

   

 4. BANKOVKY A MINCE JSOU PŘEŽITKEM DOBY

   

 5. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ
 6. 5.1 Digitální špionáž
  5.2 Hackeři ovlivňují ochranu dat
  5.3 Lidé
  5.4 Roboti

   

 7. VIRY
 8. 6.1 Budoucnost virů

   

 9. ELEKTRONICKÉ KNIHY A E-PAPÍR
 10. 7.1 Autoři a jejich autorská práva
  7.2 Současnost a budoucnost

   

 11. OSOBNÍ POČÍTAČ BUDOUCNOSTI
 12. 8.1 Rychlost
  8.2 Vzhled
  8.3 Ukládací média
  8.4 Nosiče dat a zálohovací média

   

 13. INTERNET
 14. 9.1 Budoucnost Internetu
  9.2 E-mail

   

 15. DOMÁCNOST BUDOUCNOSTI

   

 16. DOTAZNÍK

   

ZÁVĚR

 


ÚVOD

 

Žijeme v době nevídaného technického pokroku. Každý měsíc se představují veřejnosti nové technické vymoženosti a technologie. Tuto dobu někdo nazývá informační, jiný digitální. Tato dvě slova, ale znamenají jedno: svět, ve kterém žijeme, se mění. Není to změna, která by trvala několik desítek let, jak by se mohlo zdát. Je to změna, která čím dál rychleji mění náš pohled na techniku. Koho by před několika lety napadlo, že bude existovat síť spojující počítače obyčejných uživatelů. Koho by napadlo, že vznikne fotoaparát, kterým nebudeme fotit na fotografický papír. Koho by napadlo, že mobilní telefony budou tak levné, že si je bude moci pořídit skoro každý. A to jsme teprve na začátku. Digitální doba se teprve rozvíjí. Před dvěma roky jsem byl upozorňován, že lidí v technických oborech je hodně a těžko se někdo nový prosadí nebo vymyslí něco nového. Někteří tvrdili, že už vše bylo vymyšleno. A dnes vidím, jak každý měsíc jsou publikovány nové objevy a počítačových expertů ve světě je nedostatek.
Myslím, že vše nasvědčuje tomu, že informační éra je teprve na začátku, jak nedostatek lidí, tak stále nové a nové objevy a vynálezy.
V této práci, kterou začínáte číst, jsou vysvětleny vztahy lidí k technice a jejich význam pro budoucnost. Je to také prognóza budoucnosti v oblasti informačních technologií vycházející s faktických informací a objevů dneška. Zda tato prognóza bude správná posoudí až budoucnost.
Všechno, co je zde publikováno, jsou vlastní myšlenky autora. V této práci není použita žádná jiná literatura, faktické informace jsem čerpal z vlastních zdrojů a jen některé číselné údaje z časopisu PC World.
Teď se jenom se mnou ponořte do tajů informačních technologií, životů lidí s nimi pracujících a poznejte budoucnost. Věřím a doufám, že vám tato ročníková práce ukáže nové obzory, získáte nové informace a aspoň na pár minut se zamyslíte nad budoucností. Tato práce je určena nejen obyčejným lidem nebo odborníkům, ale i odpůrcům "nových technických vynálezů".

 


1. ČEMU SE ŘÍKÁ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

 

Informačními technologiemi (IT) rozumíme veškeré přístroje, projekty, které mají souvislost s informacemi, jejich tvorbou, analýzou, zpracováním nebo přenosem.
Mezi informační technologie patří telekomunikace, Internet, počítače, přístroje na analýzu dat ve vědě, v lékařství, satelity, televize a mnoho dalšího.
Dnešní době se říká doba informačních technologií, protože nás tyto veškeré vymoženosti obklopují na "každém kroku" a život bez nich si nemůžeme ani představit.
Tyto přístroje nám ulehčují manuální i duševní práci. Díky nim máme všeobecný přehled (televize, rádio). Pomáhají nám ve zdravotnictví (při léčbě, při vývoji léku), pomáhají nám ve vědě, pomáhají nám v průmyslu. Nahrazují stereotypní práci lidí. Informační technologie ovládly všechna odvětví lidského života. Nikdo bez nich dnes již nežije. Každý využívá nějaký druh informační technologie, když ne osobně, tak určitě zprostředkovaně.

 


2. VYCHOVÁVEJME LIDI K ŽIVOTU VE SVĚTĚ INFORMACÍ

 

Lidé si pomalu začínají uvědomovat, že více než znalost něčeho, je důležitější se rychle orientovat a umět pohybovat ve světě informací. Dnes si můžeme skoro všechny informace někde vyhledat. Drtivou většinu za nás udělá nějaký přístroj. A proto se zamysleme nad změnou školství, které má mladé lidi připravit do života, protože dnes to tak nevypadá.
Dnešní školství stále klade důraz na všeobecné teoretické znalosti. V každé zemi se tento systém liší a některé ho už začínají měnit, ale teorie je základem všude. Myslím, že teorie nebude to pravé, co budoucí člověk využije. Nastal věk informací. Informace získáváme z Internetu, novin, časopisů, knih, a proto lidé, kteří se umí pohybovat ve světě informací, nepotřebují někdy příliš zbytečnou teorii.
Mladí lidé by se měli naučit pracovat s počítačem, umět získávat informace, používat Internet, umět komunikovat a vyjadřovat se, umět rozeznat dobré, špatné nebo lživé informace. Měli by se naučit využívat veškeré informace. Měli by se naučit analyzovat text. Měli by se naučit umět obhájit vlastní názor nebo ho aspoň umět vyjádřit. Prostě by měli umět žít ve věku informací. Měli by se naučit nedělat chyby při své práci, které pak může využít někdo jiný. Měli by se naučit dokonale ovládat své myšlenky a emoce, protože v budoucnu je budou moci využívat k ovládání přístrojů.
Doba informací a nových technologií si žádá nové požadavky pro vstup do zaměstnání a pro život. Měli bychom již od mládí začít vychovávat lidi, kteří se v této době neztratí, kteří využijí k ulehčení své práce veškeré moderní vybavení, nebudou mít odpor nebo strach z nových vynálezů.
Vychovávejme lidi pro praktický život v dnešním světě. Neučme je teorii, kterou většina stejně nikdy nevyužije.
Dalo by se říct, že důsledkem dnešního stavu školství např. v ČR je velká nezaměstnanost a v celém světě je to nedostatek expertů.
Pokud se všichni nenaučíme žít v době informací, budou existovat jen "výjimky", které informace ovládnou a začnou řídit svět bez vědomí kohokoli (viz 5.1 Digitální špionáž). Nenechte se ovládat informacemi, ovládejte je vy.

 


3. GLOBALIZACI LIDSTVA SE NEVYHNEME

 

Povrch zeměkoule od pólu k pólu je různý. V každé části Země sídlí jiné národy. Na každém území se lidé dorozumívají jinou řečí. Lidé jsou různí a nejen na každém území, ale v každém domě, v každé ulici jsou lidé s jinými návyky, vlastnostmi, charakteristickými rysy. Někdo je technický typ, jiný zase humanitní. Ale ti všichni začali nebo budou muset začít pracovat s informačními technologiemi. Informační technologie spojují celý svět a tudíž můžeme říct, že začala velká globalizace lidstva. Lidé si globalizaci moc nepřipouštějí, a někteří si myslí, že proti ní bojují. Ale je to jenom jejich zdání, protože si neuvědomují, jak silný je útok informačních technologií a jejich dopad. Úplná globalizace lidstva je otázkou času. Vždyť již dnes EU nebo NATO jsou toho jasnými důkazy. A to nemluvím o Internetu - informační technologii, která spojila celý svět. Globalizaci lidstva nikdo nezabrání. A ti co proti ní dneska bojují, si to jenom myslí. Jen se podívejme na mladé lidi, kteří se už od ranného dětství setkávají s počítači, Internetem. Učí se anglický jazyk. Jejich vzorem je USA, protože tam se základní součásti počítače, na kterých oni pracují, vyrábějí. Tam se tvoří jejich oblíbené počítačové hry, tam mají Internet zadarmo, tak proč neobdivovat USA. Mladí lidé jsou budoucností naší civilizace, a pokud je vidím, tak musím tvrdit, že svět se spojuje. Jestli po vzoru silných velmocí, jestli budou všichni mluvit anglicky, to je otázka?
Globalizace světa nastane! Podle mého názoru se celý svět zglobalizuje za 30 až 40 let. Budeme mluvit jedním jazykem, platit jednotnou měnou, nebudou existovat hranice … Budeme vyspělá civilizace?

 


4. BANKOVKY A MINCE JSOU PŘEŽITKEM DOBY

 

Důkaz, že ještě platíme reálnými penězi v obchodech, když již existují kreditní karty a bezhotovostní platební styk, potvrzuje, že naše civilizace je teprve na počátku elektronické (digitální) doby. Až ve všech obchodech budou zavedeny počítačové terminály zpracovávající kreditní karty, až nebudeme muset nosit peněženku plnou "kovu a papírků s čísly", až přestanou existovat zloději peněženek a lupiči v bankách, pak teprve můžeme říct, že jsme někde v polovině digitální doby.
Kovové a papírové peníze se pro nás stanou přežitkem doby. Budeme svým potomkům vyprávět, jaká to byla zvláštní doba, kdy jsme platili kovem nebo papírem s číslem, kdy jsme museli dávat pozor na to, jestli nám vrátí prodejce správný počet kovu zpět, protože nové pokolení nikdy nepozná obtížnost této platby. Nikdy nepozná lupiče bank nebo zloděje peněženek. Co jen pozná, jsou vydávací terminály a něco, co se podobá dnešní kreditní kartě. Bankomatu se všichni vysmějí. Proč bych potřeboval chodit někam s kartou k bankomatu, když v obchodech si přímo budu moci koupit, co potřebuji. Nová kreditní karta bude mít několikamístný osobní kód, který bude vědět jenom její majitel. A co víc, karta může být i nepřenosná, protože terminál bude mít zabudován např. senzor na snímáni otisku prstu nebo zornic oka.
Jak to může v praxi vypadat?
Vytvořím si účet u nějaké banky, kam se mi bude převádět má výplata. Tato banka mi vystaví kartu, do které mi vloží všechny potřebné informace jako je osobní kód, obraz otisku mého prstu nebo zornice oka. Vznikne absolutně nepřenosná karta, se kterou budu moci platit jenom já. Půjdu do obchodu vyberu si zboží a zamířím k pokladně. Na místě pokladny bude stát terminálový počítač se zabudovanými čidly na snímaní otisku prstů nebo zornic. Do prodejního terminálu vsunu kartu, zadám kód. Tento terminál ověří správnost mého otisku prstu a kódu s informacemi v kreditní kartě. Jestli bude vše souhlasit, pak může prodavač odebrat částku z mého účtu. Vše uvidím na displeji a jakmile se pohnu jinam, přístup k účtu bude přerušen. Takže se nemůže stát, že budu prodavačem podveden. (Kdoví, jestli terminál bude vůbec obsluhován člověkem-prodavačem? Pravděpodobně ne.) Vyjdu z obchodu a mohu jít s nakoupeným zbožím domů.
Toto je jedna z variant, jak nakupovat v bezhotovostním platebním styku. Dalšími jsou samozřejmě nám již známé nákupy přes Internet, kdy objednané zboží poputuje přímo domů. Na Internetu si již dnes můžeme objednat všechno od Coca-Coly přes pizzu až k elektronice ...
Bezhotovostní platby v brzké době nahradí veškeré reálné peníze, ale zároveň se musí dávat důraz na to, aby zde bylo co nejlepší počítačové zabezpečení. Tyto požadavky mohou zajistit pravděpodobně systémy na rozpoznání zornic očí nebo otisků prstů.
Jsou i jiné varianty, ale těm bych se v této práci vyhnul, jelikož to je ještě vzdálenější budoucnost a možná bych tím někoho nepotěšil.

 


5. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

5.1 Digitální špionáž

Roste počet uživatelů počítačů, zvětšuje se celosvětová síť Internet. Počítače jsou mezi sebou propojeny v podnikových (interních) sítích a mezi počítači na celém světě Internetem. Podniky přestávají své informace ukládat do kartotékových papírových databází uzamčených v trezorech, ale veškeré své informace ukládají do počítačů, do firemních databází, na hlavní servery, na jejichž funkčnosti závisí celá firma. Žijeme v digitální době, tak se není čemu divit. Jedna věc tu ale zůstává navždy, je to otázka bezpečnosti a ochrany veškerých firemních nebo osobních údajů. Každá společnost si musí chránit vše, co může další konkurenční podnik zneužít. Konkurenční boje tu byly a stále budou. Jen v jiné podobě. Dnes, kdy jsou všechny počítače propojeny vzájemně, je nejjednodušší získávat informace přímo z této sítě. Dnes si můžeme říct, že jednodušší už to nemůže být. Sedět u počítače v Austrálii a získávat nelegální informace z firmy sídlící v USA a prodávat je pomocí Internetu dál. To se nezdálo, ani tomu nejlepšímu průmyslovému zloději. Vzájemné propojení počítačů s veškerými daty v nich, to dává nové možnosti ke vzniku nové vlny špionáže, vydírání a získávání všeho, co kdo potřebuje. Začíná věk digitální špionáže.
Nejlépe vystihl dobu digitální bezpečnosti a ochrany dat thriller Síť, kdy organizovaná skupina lidí, chtěla získat veškerou kontrolu informací na světě, a proto vydírala osobu, tím že jí změnili identitu pouhým "nabouráním" se do databáze osobních záznamů. Z této osoby se pak stala úplně jiná s plným trestným rejstříkem a pronásledovaná policií jen proto, že nechtěla vydat důležitou disketu. Ve filmu byla vystihnuta bezpečnost údajů v počítači a skutečnost, že pokud někdo má přístup k veškerým informacím, ovládá svět tak snadno a bez vědomí všech. Tomu bychom měli zabránit.
Nejdůležitější v našem světě není vývoj nových technologií, ale bezpečnost a plná ochrana informací a údajů.

5.2 Hackeři ovlivňují ochranu dat

Počítačové společnosti a organizace je odsuzují a proč také ne, když nelegálně vnikají do počítačových systémů a databází, ničí je, získají důležité data a prodávají dále. Vždyť je to protizákonné.
Vžít se do psychiky osoby, která všechny údaje svého výzkumu zaznamenala do počítače, který po vniknutí hackerů byl úplně smazán, není těžké "Výsledky dvouletého výzkumu, to snad není možné. Jsem zničen …", to jsou slova vědce, který právě přišel o svá data.
Ale co tento případ? Programátor vytváří dvě hodiny nový software, je už u konce a najednou vypne elektřina. Obrazovka zčerná … Dvě hodiny soustředění, nepřetržitého myšlenkového procesu a pouhým "cvak" je všechno ztraceno. Snad si dovedete představit, jaké myšlenky ho v tu chvíli napadají. To nemá žádnou souvislost s nelegálním vniknutím hackera. Jedno je ale společné: chyba člověka. V prvním případě, že výsledky nebyly zálohované a v druhém, že program nebyl uložen.
Hackeři upozorňují na chybu člověka, čili na chybu v bezpečnosti důležitých dat, kterou někdo provedl, stejně jako vypínaní elektřiny upozorní programátora na to, že svůj program si musí ukládat každých pět minut nebo si koupit náhradní zdroj.
Jak už v případě vědce nebo společnosti, která si musí chránit své výsledky výzkumu, informace a jiné, je nejdůležitější lidský faktor - člověk, který provede zabezpečení údajů. Někdo to dokáže lépe, někdo hůře, a to dalo vzniku lidí nazvaných hackeři, kteří se snaží dostávat přes špatná zabezpečení, a tím vlastně testují bezpečnostní složky. Některé firmy si dokonce hackery najímají, aby zjistili, zda jejich ochrana dat v počítači je dokonalá.
Samozřejmě hackeři jsou také lidé a každý člověk je jiný. Někteří jenom nabourávají systémy proto, aby upozornili na chybu ochrany. Jiní to dělají, aby se pomstili a ostatní, aby získali informace pro konkurenční společnosti, za které dostanou zaplaceno.
I když jsou různí, jedno mají společné. Hackeři výrazně ovlivňují vývoj bezpečnosti a ochrany informací na celém světě. Nedávno v USA napadli hackeři několik důležitých serverů, které dovedly americkou vládu a společnosti ke změnám v ochraně informací a uvažování o nových zákonech.

5.3 Lidé

Vždy zde byly organizované skupiny lidí nebo individualisté, kteří se snažili páchat nelegální činnost na úkor chyb druhých. Třeba lupiči, kteří chtějí vyloupit banku hledají nějakou chybu v jejím zabezpečení, které vytvořil člověk nebo dokonce podplácejí "ochranku". Chyby člověka nebo jeho práce jsou nejsnadnějším cílem pro "útok". Tak to bylo a bude navždy.
V druhé polovině minulého roku e-mailový server HotMail zřízený a udržovaný společností Microsoft s více než 40 miliony poštovních účtů, utrpěl velký otřes, když po změně grafického vzhledu, se mohl kdokoliv bez znalosti hesla dostat do jakéhokoliv účtu zřízeném na HotMailu. Okamžitě byl server shozen a předělána celá bezpečnostní ochrana.
Mnoho dalších situací bylo zaznamenáno, a to vše způsobil člověk. Nikdo není dokonalý. Člověk může dělat chyby, může se nechávat podplácet (záleží na něm). Každý člověk je jiný a každý si musí uvědomit, co činí.
Jediné, co se změní v naší budoucnosti, je, že lidé, kteří budou mít přístup k informacím, budou ovládat svět. Tomu, pokud nezačneme hledat jiné způsoby ochrany chyb lidí nebo dat, nezabráníme.

5.4 Roboti

Někdo by řekl, že když je člověk nedokonalý, musíme si vytvořit stroje (roboty). Je to sice zajímavý nápad, ale stroje tvoří člověk, a to znamená, že by se nic nezměnilo.
Budoucnost naší civilizace a všeho co se děje, vždy závisí na lidech. Filmy a předpovědi budoucnosti, které tvrdí, že Zemi ovládnou počítače a roboti, jsou nesmyslné. Vždy na této planetě budou dominantní lidé nebo lidský faktor. Stroje jsou jenom stroje, i když začnou samostatně myslet, vzdělávat se, protože vše, co vytvoří člověk, bude moci vždy ovládat jenom on. Chtěl bych vidět člověka, který by vytvořil něco, co by pak nechal napospas všemu. My nejsme takoví. Lidé si také uvědomují hranice svého bytí možná ne teď, ale na pokraji své záhuby, určitě. (Jen se zamyslete.) I v naší společnosti existují výjimky, ale celou civilizaci na Zemi řídí většina. Nemusíme se bát budoucnosti, která bude ovládaná roboty, protože taková situace nenastane. Budou zde, pro naši bezpečnost, pro ulehčení naší práce, budou odstraňovat chyby lidí, ale lidstvo nezahubí. A samozřejmě budou existovat i roboti pro páchání nelegální činnosti.

 


6. VIRY

 

Viry v IT jsou programy, které se dokáži samovolně šířit, kopírovat a přenášet. Jsou schopné podle naprogramovaného procesu, buď něco poškodit nebo zabránit v činnosti jiných programů.
Viry se rozdělovaly na souborové (napadající EXE a COM) a napadající zaváděcí systém (BOOT a FAT). S postupem času vznikly a hojně se rozšířily i makroviry, které pro změnu napadají soubory dokumentů (XLS, DOC …). Dnes je známo kolem 50 000 virů.
Autoři virů nejsou duševně nemocní jedinci, kteří se snaží zničit lidstvo nebo odpůrci techniky, jak si většina myslí. Jsou to inteligentní lidé, velmi psychicky vyrovnaní, kteří ví, co činí a ví proč?
Viry vymýšlejí lidé, kteří
1. se nudí nebo se chtějí pomstít,
2. chtějí dokázat, že jsou nejlepší,
3. dostanou za jejich naprogramování zaplaceno.

 

První skupina lidí, jsou nadšení programátoři, kteří právě dodělali svoji práci a jen tak pro zábavu si programují viry, nebo za jejich práci jim nějaká firma nezaplatila (zaplatila méně) a oni se prostě chtějí pomstít virem, který by použili na počítače této společnosti.
Mezi počítačovými odborníky je obecně známo, že člověk, který naprogramuje "dobrý" vir, má ty nejlepší schopnosti v práci s počítačem. Proto druhou skupinou jsou lidé, kteří se snaží dokázat tvorbou "dobrého" viru, že jsou ti nejlepší.
Třetí skupinou jsou lidé, kteří viry programují na zakázku nějakého člověka nebo společnosti. Tato skupina lidí vytváří nejhorší "vizitku" všem dobrým programátorům.

6.1 Budoucnost virů

Je jasné, že s přibývajícím softwarem budou přibývat i viry. Je samozřejmé, že s přibývajícími novými technologiemi se způsob tvorby, šíření a přenosu počítačových virů bude měnit. Tvůrci virů, pokud tu stále budou, budou vytvářet nebo se snažit vytvářet viry přizpůsobující se stávajícím podmínkám. Bylo by velmi překvapující, kdyby nevznikl virus, který by se dokázal šířit pomocí Internetu, když je využíván milióny lidí na celém světě. Podívejme se trochu do nedávné minulosti. Před rokem to byl vir Melissa, který napadl podle odhadu 250 tisíc počítačů, poté vir CIH (Černobyl), který prý napadl až 3,5 miliónů počítačů a čtvrtý květen tohoto roku přinesl nevídanou katastrofu. Vir se rozšířil e-mailem během jednoho dne a jmenoval se Iloveyou. Jeho škody podle odhadů přesáhly šest miliónů počítačů na celém světě. Byl to zcela nový druh viru naprogramovaný v jazyce Visual Basic. Soubor měl koncovku VBS, což bylo úplnou novinkou. Po tomto útoku je zřejmé, že vývoj zcela nových druhů počítačových virů pracujících na úplně pro nás neznámých ničících procesech ještě zdaleka neskončil.
Je otázkou času, kdy se dočkáme virů, které budou napadat mobilní telefony, mazat neprovolané kredity nebo dokonce napadat bankomaty a šířit se pomocí kreditní karty.

 


7. ELEKTRONICKÉ KNIHY A E-PAPÍR

 

Časy, kdy knihy byly vzácnou a drahou záležitostí jen pro ty nejbohatší, jsou už dávno vzdálenou minulostí.
Dnes jsou knihy samozřejmostí a jejich dostupnost je zajištěna všem. I když v ceně, ve které se prodávají, bych o dostupnosti knih pro všechny mohl polemizovat, ale nebojte se, změna nastane.
To, co je standardem několik století, nemůže být v dnešní době, kdy se vyvíjí každý měsíc nová technologie, už pro některé přípustné. A jak to bývá se zvýšeným počtem počítačů, digitálních nosičů, připojením na Internet, byly vytvořeny digitální publikace, návody. A to už v době, kdy byl vytvořen první počítač s operačním systémem, jehož součástí byl digitální návod tzv. Nápověda.
S vytvořením Internetu, který se v dnešní době stal standardem, se začaly vyvíjet i on-line knihkupectví, které na Internetu nabízí své papírové publikace. Stačí vyplnit on-line objednávku a zaplatit, buď při dodání nebo přes bankovní učet a během čtrnácti dnů poštou obdržíte objednanou knihu. To byl první krok k tomu, aby se některá knihkupectví začala zabývat prodejem knih, které byly nazvány digitálními. Proč nabízet něco přes Internet, a pak k tomu stejně využívat metody pošty, balení do balíku a zbytečné placení za dodavatelské služby, které trvají déle než týden, když Internet nabízí mnohem lepší využití? Vyplníte si objednávkový list s patřičnými údaji, mezi nejdůležitější patří číslo vašeho bankovního účtu nebo číslo vaší kreditní karty, a pak vám systém dovolí stáhnout publikaci vašeho oblíbeného autora přímo z Internetu během několika minut. A co je hlavní, takováto publikace vás bude stát méně než cena stejné knihy stejného autora, ale papírového vydání. Jen si představte 500stránkovou publikaci. Prodejce musí zaplatit za tiskárnu, za papíry, za dodání poštou a ještě se připočítává částka, která kompenzuje neprodané výtisky. To všechno se digitálním knihám nemůže nikdy stát, protože nejsou papírové, prodá se jen tolik knih, kolik bude mít zájemců a o dodání už ani nemluvě, jelikož nato vše postačí Internet.
Digitální knihy mají oproti papírovým značné výhody. Hlavní výhodou je jejich snadná přenositelnost na cestách. Je rozhodně lepší mít knihu v čtecím zařízení, v notebooku, než ji mít v batohu, v kufru. S knihou nebo encyklopedií s více než dvěma tisíci stránkami se těžko cestuje, nemyslíte? Dalším důvodem, proč je lepší digitální kniha, je snadná čitelnost, vyhledávání a vše co digitální technologie umožňují. Můžete si přidat více jasu, zvětšit písmena, psát si k textu poznámky. U každého neznámého slova vyhledat vysvětlivky…
Jednou z nevýhod v dnešní době je obrazovka. Kdo by chtěl číst minimálně 100stránkový román na obrazovce svého počítače při tak mizerné obnovovací frekvenci obrazu, nedočetl by ho bez bolestí hlavy a očí. To všechno se postupem času dá vylepšit a již dlouho vylepšuje.
Mezi největší společnosti v oblastech digitálních publikací patří společnost Adobe Systems, který je mezi širokou veřejností znám svým volně dostupným produktem Adobe Acrobat Reader s formátem PDF (portable document format). Tento formát umožňuje přenos publikací v nezměněné podobě a kvalitě. Dnes je Acrobat Reader dostupný ve verzi 4.05.
Další společností, která se zabývá vývojem v oblasti digitálního papíru je Xerox, který představil e-papír. Tento papír může využívat filmové sekvence, může se aktualizovat během čtení a bez problému nahradí obyčejné noviny, učebnice, časopisy nebo informační tabule, které se mohou pravidelně měnit na dálku. Možnosti využití e-papíru jsou obrovské a pro budoucnost velmi významné. Zda se v konkurenci uchytí, uvidíme.
Dalším v této oblasti je všudypřítomný Microsoft, který v dnešní době vyvíjí své digitální čtecí zařízení pod názvem Microsoft Reader, které má umožnit jasné písmo na LCD displeji a snadnou přenositelnost zaručenou v minimálních rozměrech tohoto přístroje.
Jsou opravdu spousty společností, které vkládají do digitálního (elektronického) publikování osud lidstva. A je jasné, že při takovém nátlaku papíru v budoucnu odzvonilo.

7.1 Autoři a jejich autorská práva

Snad nejlepším motivem, proč elektronické publikace, romány nebo povídky je jejich cena pro čtenáře a velká finanční odměna autorům.
Autoři, kteří budou prodávat své elektronické knihy pomocí on-line vydavatelství si mohou být jisti, že získají větší část z ceny své publikace než kdyby knihu psali pro papírový formát. Autoři papírových publikací dostávali něco kolem 5 % - 10 % z ceny jedné knihy, protože vydavatelství, jak už jsem psal, musí zaplatit všechno potřebné. Dnes existují již on-line vydavatelství a knihkupectví jako je Computer Literacy, která nabízí autorům možnost prodávat své vlastní digitální publikace za padesáti procentní honorář tomuto vydavatelství. Mezi další on-line vydavatelství patří také 1stBook. Myslím, že autoři začnou přemýšlet nad svými honoráři.
A co ochrana autorských práv? Je několik způsobu, jak ochránit autorská práva, ale nejvíc se uvažuje o šifrování knih. Každý uživatel Internetu ví, že když se něco vystaví na této síti není problém si to "vzít". Autorům knih by se určitě nelíbil fakt, že se jim jejich nejlepší díla pohybují volně po síti bez jakéhokoliv honoráře. A proto knihy, které nějaké internetové vydavatelství vystaví budou k nepřečtení. Čtenář si publikaci může stáhnout, ale dokud za ni nezaplatí, nebude ji moci celou přečíst, protože bude šifrována. Až vydavatelství obdrží potvrzení o převodu peněz pošle čtenáři softwarový klíč pro rozšifrování publikace. Společnost Adobe Systems plánuje uvést na trh produkt PDF Merchant, který umožní šifrování PDF formátu publikace a jeho kontrolu distribuce k zákazníkovi přes Internet. Totéž umožní i nový Acrobat Reader.
Mezi další společnosti v oblasti šifrování dokumentů patří i Intertrust Technologies, který vyvíjí technologii, pomocí které společnost PublishOne plánuje prodávat obchodní informace.

7.2 Současnost a budoucnost

Elektronické publikování není vzdálenou budoucností. Společnost 1stBook prodala již více než 250 000 kopií "knih", stejně jako obří vydavatelství Barnes&Noble prodává v elektronické podobě také desítky publikací.
Vicepresident pro technologický rozvoj firmy Microsoft Dick Brasse, který se snaží prodat veřejnosti myšlenku Microsoft Readeru, tvrdí, že v roce 2006 budou na ulicích měst stát kiosky umožňující lidem digitálně stahovat noviny a časopisy do svých čtecích zařízení. V roce 2010 budou tato čtecí zařízení z ultralehkých, ohybných materiálu a v roce 2018 již nebudou existovat publikace na papíře.
Jak e-papír, tak čtecí zařízení pro elektronické publikování napovídá, bude pro nás život bez papíru novým mezníkem ve vývoji naší digitální budoucnosti.

 


8. OSOBNÍ POČÍTAČ BUDOUCNOSTI

8.1 Rychlost

Konkurence dvou nejsilnějších společností ve vývoji procesorů AMD a Intelu dokazuje, že rychlost osobních počítačů bude stále vzrůstat měsíc od měsíce. V dnešní době nelze říct, který procesor je nejrychlejší. Mohu tvrdit, že procesor již pokořil hranici 1 GHz a prvním byl počítač společnosti Kryotech s procesorem Athlon od AMD.
Co bude dál? Předpovědi říkají, že do roku 2010 bude procesor osázen rychlostí 10 000 Mhz. Otázka zní: budeme potřebovat takovou rychlost? Určitě ano, zda i pro osobní počítače to závisí na autorech softwarového vybavení. Velké rychlosti budou vždy potřebovat řídící počítače, ale existují i počítače, které stále nedosahují takových rychlostí, které by potřebovaly (např. ty, které se využívají v genetickém inženýrství).

8.2 Vzhled

Jak bude osobní počítač budoucnosti vypadat?
Prognózy nad tím, jak bude osobní počítač budoucnosti vypadat, se různí. Někdo tvrdí, že je budeme mít zabudované v hlavě, jiný zase, že je budeme ovládat svými myšlenkami. V jednom se prognózy neliší. Všechny se shodnou, že osobní počítač budoucnosti bude jiný, než jak ho známe dnes, tedy ve složení monitor, klávesnice a základní část s procesorem, harddiskem, pamětí …
Počítač bude určitě menší. Nasvědčují tomu stále se zmenšující součástky a stále větší poptávky po přenosných počítačích. Budoucnost je v miniaturizaci.
Stolní PC se přestane vyrábět a budou pouze přenosné osobní počítače. Dnes je známe jako notebooky.
Počítač budoucnosti nebude mít klávesnici a žádné vstupní zařízení, které budeme ovládat rukama. Přístup do počítačů budoucnosti bude lépe chráněn zabudovanými senzory snímající zornice oka, otisk prstu, ovládané hlasem nebo myšlenkou.
Jedna z variant osobního počítače budoucnosti může vypadat jako LCD displej přenosného počítače, do kterého budou zabudována čidla na rozpoznání síly myšlenek, které již existují nebo mikrofon na rozpoznání hlasu. Takovýto počítač se bude ovládat pouze hlasem nebo myšlenkami. Klidně se může ovládat dotykem, ale to je spíše již minulost. Displej může mít také zabudovanou miniaturní kameru, která rozpozná podle zornic oka, že u něho sedí pravý majitel. Zjistí také, na kterou část se díváte a tu zpřístupní. Prakticky v ovládání např. OS Windows to může být následující. Díváte se na Start a tato nabídka se zpřístupní, podíváte se na tlačítko STORNO a akce, kterou právě pohyby vašeho oka děláte, se ukončí.
Počítač budoucnosti může vypadat různě. Můžete ho třeba nosit jako hodinky na ruce. Pokud budete chtít něco udělat, z hodinek se vysune plochý monitor o velikosti 9 * 13 (běžná fotografie - velikost, které úplně stačí), a vy klidně můžete pohybem vašich očí, hlasem nebo silou myšlenek brouzdat po Internetu nebo psát dokument. Práci skončím a monitor se poskládá zpět do hodinek.
Toto a mnohem víc jiných variant jsou reálnou a blízkou budoucností našich osobních počítačů.
V roce 2010 osobní počítač budoucnosti nebude vypadat jako dnes, nebude se ovládat jako dnes klávesnicí, vůbec se nebude ovládat rukama, nebude tak velký a pomalý jako dnes. Bude mít zabezpečený přístup? Bude to vůbec počítač? Co v budoucnu budeme moci nazvat osobním počítačem?

8.3 Ukládací média

Jeden z nejstarších harddisků, který ve velkém vstoupil na scénu s prvním osobním počítačem PC XT, měl kapacitu 20 MB. Dnes má největší harddisk velikost 75 GB (75 000 MB). To znamená, že zhruba za posledních dvacet let se velikost ukládací kapacity zvětšila 3 750krát. Kdybych předpokládal, že velikost harddisku bude stoupat úměrně, tak v roce 2020 bude kapacita ukládacího média kolem 281 TB (281 000 000 MB). Ceny harddisků se ale také velmi radikálně snižují. Před dvěma roky 1 MB prostoru přesáhl cenu 3 Kč. Dnes se cena za 1 MB pohybuje v rozmezí 25 - 50 haléřů.
Kdysi stačil na všechny programy a data harddisk s 20 MB, dnes už dávno pro uživatele, kteří chtějí jít s dobou, nestačí harddisk o kapacitě 600 MB. A čím to? Softwarové vybavení počítačů se zdokonaluje, přibývají nové funkce, nové grafické prvky, nová rozhraní, a to všechno potřebuje místo. Softwarový průmysl se řídí heslem: Čím novější software, tím větší místo na svá data bude potřebovat. A proto nezbývá než stále a stále zvětšovat velikostní kapacity ukládacích médii. Budu zvědavý, kdy se tento trend zvyšování velikosti prostoru na ukládání dat zastaví. Během dalších deseti let to určitě nebude.

8.4 Nosiče dat a zálohovací média

Je pozoruhodné, jak tzv. nosiče dat stárnou pomaleji než ukládací média v našich počítačích (harddisky). S největší jistotou je to dáno tím, že harddisk postupně zaplňujeme všemi těmi programy, které zákonitě zmenšují velikost volného prostoru. Odezva na tento jev se projevuje stále novým vývojem harddisků s větší kapacitou. Zato nosiče dat jsou pouhým článkem mezi distributorem a zákazníkem. Je to dáno také tím, že nosiče dat musí být standardem pro všechny, a proto se těžko a rychle něco na našich "nosičích" bude měnit. Standardem na celém světě se stala disketa o velikosti 3,5" a kapacitou 1,44 MB. Je to standard, který už vydržel více než patnáct let a určitě tu ještě minimálně pět let bude.
Disketě začíná tvrdě konkurovat CD a DVD. I když CD je více rozšířenější jeho kompatibilita s DVD je začíná dostávat na stejnou úroveň. A proto mohu bez pochybností tvrdit, že do deseti let diskety plně nahradí CD nebo DVD.
Nesmím zapomenout na méně rozšířené nosiče nebo zálohovací média, ale také velmi používané spíše interně v různých společnostech, které je využívají pro zálohování svých dat. Jelikož jsou méně rozšířené, jsou i nesnadno zneužitelné. Patří mezi ně například média Zip, Optické disky nebo Jazzy.

 


9. INTERNET

 

Celosvětová mezinárodní síť, která nese jméno INTERNET začala vznikat v polovině devadesátých let. Jejím předchůdcem byla síť ARPAnet spojující výzkumná střediska v celých spojených státech zprovozněna v roce 1969. V roce 1989 Tim Berners-Lee vynalezl World Wide Web, který v roce 1992 zahájil vznik celosvětové mezinárodní sítě Internet.
Od vzniku WWW trvalo pět let než počet serverů vzrostl z 0 na 1500 a za dalších pět let počet serverů překročil číslo 7 milionů. Jejich počet stále roste.
Vznik Internetu, který se neuvěřitelně rychle rozšířil po celém světě, dal nepředstavitelné možnosti všem lidem na této planetě. Kdo by si kdy myslel, že bude moci sedět u počítače a na obrazovce svého monitoru získá veškeré informace z celého světa, bude posílat zprávy svým kamarádům na druhý konec zeměkoule, kteří je obdrží zhruba za 5 sekund.

9.1 Budoucnost Internetu

Internet můžeme vést po telefonních linkách, vzduchem, kabelem, elektrickou sítí. Internet můžeme využívat v mobilních telefonech, v televizních obrazovkách. To zdaleka nestačí. Stále zvětšujícím se nárokům na rychlost toku informací a hlavně dostupnosti Internetu pro všechny, to může vypadat následovně.
Za pár let se do vesmíru vypustí několik družic, které vytvoří jakýsi oblak, který splyne s naší atmosférou. Tento oblak povede informace rychlostí světla. V praxi to bude mít tyto důsledky:
Je také velmi pravděpodobné, že zaniknou poskytovatelé připojení a Internet z důvodu ochrany dat se začne centralizovat.

9.2 E-mail

Budoucnost poštovního úřadu je ohrožena, chce se vykřiknout.
Jakmile bude přístup na Internet mít každý odkudkoliv, jakmile vejde v platnost zákon o elektronickém podpisu (umožňující právní platnost elektronických dokumentů) ve všech zemích světa, bude postavení poštovního úřadu značně ohroženo. Lidé budou využívat svůj elektronický poštovní účet (e-mail) se svým elektronickým podpisem. Firemní a právní dokumenty se také budou posílat e-mailem, protože i takovýto digitální dokument bude mít právní platnost. Jediné, co se nebude moci posílat jsou předměty (balíky). Dříve než bude zprovozněna teleportace, by mohlo vzniknout doručování balíků pomocí např. InterMessengera jehož poskytovatel by byl starý známý, ale úplně nový poštovní úřad.
Jak to bude fungovat? Budete potřebovat odeslat balík z Prahy do Washingtonu. Na Internetu vyplníte formulář cesty odkud kam a co chcete odeslat. Poté na vás přímo u domu zazvoní poslíček této služby. Vyzvedne zabalenou (popřípadě vám ji zabalí a zváží) danou věc. Pak stačí čekat a nejpozději do týdne bude váš balík na určené adrese ve Washingtonu.
Budoucnost rozšíření Internetu všem, počítače v každé domácnosti, elektronického odesílání soukromých nebo právnických dokumentů po celém světě bude mít za následek změnu postavení poštovního úřadu.

 


10. DOMÁCNOST BUDOUCNOSTI

 

Lednička, která kontroluje zásobu potravin, sama si objedná pomocí Internetu nové potraviny, pokud jich bude mít málo. Mikrovlnná trouba, která je připojena na Internet, vyhledává, stahuje nové recepty a kontroluje vaši stravu. Pokud chce někdo hubnout nastaví dietní program a pokud dá do "mikrovlnky" kuře, odmítne mu ho v zájmu diety upéct. Pokud tento program nastaví někdo jiný, tak vám ho samozřejmě zakóduje, aby nemohl nepovolaný tento program zrušit a musí bohužel jíst to, co mu mikrovlnná trouba dovolí. A nejen v zájmu diety, ale také v zájmu zdravé výživy dětí, se může mikrovlnná trouba naprogramovat.
Rukavice, která dotykem na jídlo zjistí, zda je upečené. Kávovar, který signálem vašeho mobilního telefonu zjistí, že přicházíte a jakmile vejdete domů nebo do práce, budete mít uvařenou kávu. Ve velkých domech bude mít každý digitální minipřijímač a vysílač pomocí, kterého zjistíte, kde se daná osoba nachází. Pomocí tohoto přístroje, se mohou samovolně otvírat dveře, rozsvěcet světlo atd., jakmile daná osoba bude poblíž nebo v nějaké části místnosti, jejíž poloha a všechny úkony na tomto místě budou naprogramovány a uložené v centrálním počítači domu nebo bytu.
Vysavač, který detektorem prachu zjistí, zda je třeba uklidit a pokud ano, sám všechnu špínu z koberců (ze stěn, ze stropu, z nábytku) vysaje. Může být malý, může létat jen proto, aby se dostal i do těch nejnedostupnějších míst.
Takových a mnoho dalších přístrojů v naší domácnosti přibude. Možná ne přesně takových jako v mé charakteristice, možná i lepších. Na změnu naší budoucí domácnosti ukazují i velké společnosti jako je Samsung, Whirlpool nebo Philips, které už začali. Samsung předvedl mikrovlnnou troubu s názvem Internet-ready, která je připojena na Internet. Společnost Frigidaire ve spolupráci s ICL vymysleli zase ledničku, která kontroluje zásoby potravin a to nejsou všechny nové vymoženosti všech společností. Všechny pokusy programátorů a velkých společností vytvořit něco ojedinělého dávají najevo, že domácnost budoucnosti zanedlouho bude spíše minulostí.

 


11. DOTAZNÍK

 

Za praktickou část k této ročníkové práci jsem zvolil dotazníky se studenty a několika uživateli PC a odborníky v oblasti informačních technologií. Jeden dotazník je ze začátku roku 1998 a nemá žádnou souvislost s touto ročníkovou prací, ale v některých případech ho mohu využít pro srovnání změn, které nastaly za 2 roky. Druhý dotazník byl tvořen v souladu s touto ročníkovou práci.

(Na dotazník ze začátku roku 1998 odpovídalo 226 osob. Porovnávejte procenta.)

Na nynější dotazník odpovídalo 152 osob:
Věkové rozložení dotázaných
pohlaví mužské: 68 osob
pohlaví ženské: 78 osob
neuvedli: 6 osob

Doma vlastní počítač 93 osob (61,2 %). Z nich neví 42 osob, jaký typ počítače vlastní.
Počítač nevlastní 59 osob (38,8 %).
(Dotazník ze začátku roku 1998:
Doma vlastní počítač 85 osob (37,6 %).
Počítač nevlastní 141 osob (62,4 %).)

Z tohoto procentuálního porovnání je vidět, že dnes se situace téměř přesně obrátila a tudíž zlepšila.

Jaký je váš vztah k počítači?

Jsem rád(a), že existuje a neobešel bych se bez něho - odpovědělo 62 osob
Je zbytečný, ale využívám ho - 30 osob
Obešel(la) bych se bez něho - 58 osob
Nevím, co to je - 2 osoby

Kolik dní v týdnu pracujete s počítačem?
osa Y: počet odpovědi, osa X: počet dní v týdnu

Myslíte si, že máte základní znalosti práce s PC?

ano - 113 osob (74,3 %)
ne - 37 osob
nevím - 2 osoby
(Dotazník ze začátku roku 1998: ano - 125 osob (55,3 %))

Jste spokojen s vaší znalostí obsluhy PC?

ano - 58 osob
ne - 90 osob
nevím - 4 osoby

Kolik let si myslíte, že bude Vámi využíván právě koupený nový počítač?
osa Y: počet odpovědí
osa X: počet roků

K čemu využíváte počítač nejčastěji (seřaďte od činností nejvíce Vámi využíva-ných) a nehodící se škrtněte?

Osa X:
a = hraní her
b = psaní různých dokumentů
c = vytváření programů
d = surfování na Internetu
e = jiná aktivita (odpovědi: poslech hudby, malování, výuka atd.)
Výsledky se skládají z pěti grafů. Každý graf znázorňuje jedno místo v seřazených odpovědích (př.: 52 lidí uvedlo na první místo hraní her).
První pozice:

Druhá pozice:

Třetí pozice:

Čtvrtá pozice:

Poslední pozice:

Máte telefonní připojení?

ne - 18 osob
doma pevnou linku - 74 osob
mobilní - 9 osob
mobilní i pevnou linku - 51 osob

Které z následujících přístrojů považují dotázaní pro lidstvo za nejdůležitější? (pořadí podle důležitosti)

Osa X:
1 = počítač, 4 = televize
2 = kopírka, 5 = rádio
3 = telefon, 6 = CD přehrávač
Na ose Y je počet odpovědí
Výsledky se skládají z šesti grafů. Každý graf znázorňuje jedno místo v seřazených odpovědích. (Např. 84 lidí na první místo uvedlo, že by se lidstvo neobešlo bez počítače a 79 lidí na poslední místo uvedlo CD přehrávač.)
První pozice:

Druhá pozice:

Třetí pozice:

Čtvrtá pozice:

Pátá pozice:

Poslední pozice:

Kolik dní za dva týdny používáte Internet?

nepoužívám ho - 12 odpovědí
1 den - 17 odpovědí
2 dny - 52 odpovědí
3 dny - 6 odpovědí
4 dny - 20 odpovědí
5 dnů - 9 odpovědí
6 dnů - 9 odpovědí
7 dnů - 5 odpovědí
8 dnů - 4 odpovědi
9 dnů - žádná odpověď
10 dnů - 10 odpovědí
11 dnů - žádná odpověď
12 dnů - 2 odpovědi
13 dnů - 1 odpověď
14 dnů (denně) - 5 odpovědí

Odkud máte přístup na Internet?

nemám přístup na Internet - 6 odpovědí
z domů - 22 odpovědí
ze školy - 138 odpovědí
z práce (od rodičů) - 23 odpovědí
odjinud (knih., Internet Café, kamarádi) - 22 odpovědí

Ke kterým činnostem využíváte Internet? (seřaďte podle vámi nejvyužívanějších po nejméně vámi využívané)

Osa X:
a = e-mailová schránka
b = vyhledávání informací a prohlížení různých stránek a novinek
c = k pokecání a seznámení na "chatech"
d = k získávání nových produktů nebo upgrade
e = k nákupům (virtuální obchod)
f = k publikování svých výtvorů (stránek)
Výsledky se skládají z šesti grafů. Každý graf znázorňuje jedno místo v seřazených odpovědích. (Např. 37 lidí uvedlo na první místo e-mailovou schránku)
První pozice:

Druhá pozice:

Třetí pozice:

Čtvrtá pozice:

Pátá pozice:

Poslední pozice:

V jakém pořadí byste "rušil(a)" jednotlivé vymoženosti? (Poslední ve vašem pořadí bude "věc", bez které byste se skoro neobešel(la)).

Osa X:
t = telefon
k = kopírka
p = počítač
I = Internet
v = televize
r = rádio
Výsledky se skládají z šesti grafů. Každý graf znázorňuje jedno místo v seřazených odpovědích. (Např. 109 lidí uvedlo na první místo kopírku.)
První pozice:

Druhá pozice:

Třetí pozice:

Čtvrtá pozice:

Pátá pozice:

Poslední pozice:

Co je počítač? Některé odpovědi:

Charakterizujte, co je Internet? Některé odpovědi:

Jaké znáte operační systémy?
Správné odpovědi byly např.:

MS-DOS
MS Windows 95, 98, 2000, NT
BeOS
MacOS
Unix
OS/2
Linux
Nesprávné odpovědi byly:
MS Windows 3.1
Norton Commander Word, Excel
Lotus Ami Pro
Pascal

Jmenujte společnosti zabývající se informačními technologiemi, tvorbou softwaru atd.?
Všichni, kteří na tuto otázku odpovídali uvedli společnost Microsoft
Další odpovědi byly např.:
Intel, Lotus, Symantec, Inprise (přejmenovaný Borland), Software602, Adobe Systems, Autocont, Apple, IBM, HP, Westwood, Grisoft, Creative Labs

Jmenujte 3 nejznámější osoby v oblasti informačních technologií a počítačů?
Mimo profesorů IVT na třineckém gymnáziu a jména Kamil Mrázek se nejvíce opakovalo jméno Billa Gatese, šéfa společnosti Microsoft a tvůrce operačního systému MS-DOS
Další jména byla např.:
Linus Torvalds - tvůrce prvního jádra Linuxu z helsinské univerzity ve Finsku Peter Norton, Al Gore, Paul Allen

Zajímavé odpovědi studentů na otázku "Co je to počítač" z roku 1998:

 


ZÁVĚR

 

Cílem mé práce bylo vytvořit prognózu o naší budoucnosti ve světě informačních technologií. Není to prognóza, která se zabývá dalekou budoucností. Myslím, že do deseti až dvaceti let, již všechno, co je zde napsáno, bude konstatování přítomnosti nebo minulosti. Když jsem psal tuto práci, měl jsem na paměti, že se nemohu zabývat každou myšlenkou až do detailů, i když by to šlo. Například kapitola o počítači budoucnosti nebo o bezhotovostním platebním styku by byla asi stejně dlouhá jako celá ročníková práce. Chtěl jsem zpracovat více informací a práci vytvořit hlavně pro širokou veřejnost. Věřte mi, psát o budoucnosti a nedostávat se hlouběji do detailů (myšlenek, jiných pohledů), je velmi těžké.
Práce vychází z faktických poznatků přítomnosti a není nereálnou budoucností. Tato prognóza je vytvořena hlavně pro běžné uživatele informačních technologií, ale i pro zaryté odpůrce veškeré techniky.
Doufám, že jste z této práce získali nové poznatky a zkušenosti, trochu jste se zamysleli, přečetli něco ojedinělého.
A teď vám již přeji krásnou budoucnost plnou zajímavých událostí.

 


copyright© Kamil Mrázek, 2000 (kms.expert@seznam.cz - napište)